Dịch vụ - Vietwash

Dịch vụ - Vietwash

Dịch vụ - Vietwash

Dịch vụ - Vietwash

Dịch vụ - Vietwash
Dịch vụ - Vietwash

Dịch vụ

RỬA XE

RỬA XE

Xe MÁY: ..............................................................................................25,000Đ

Xe MÔ TÔ: ..........................................................................................30,000Đ

Xe Ô TÔ:

  • Rửa ngoài (4 – 7 chỗ): .............................................................60,000Đ
  • Rửa ngoài (9 – 16 chỗ): ............................................................70,000Đ
  • Rửa ngoài (25 – 29 chỗ): ........................................................100,000Đ
  • Rửa ngoài (52 chỗ): ...............................................................120,000Đ
  • Rửa ngoài (52 chỗ): ...............................................................300,000Đ
  • Hút bụi (4 – 12 chỗ): ................................................................30,000Đ
  • Hút bụi (16 – 29 chỗ): ...............................................................60,000Đ
  • Hút bụi ( 52 chỗ): ...................................................................120,000Đ
  • Xịt gầm (4 – 16 chỗ): ...............................................................30,000Đ
  • Đánh bóng ô tô (4 chỗ): ......................................................1,500,000Đ
  • Đánh bóng ô tô (7 chỗ): ......................................................2,000,000Đ
  • Vệ sinh nội thất (4 chỗ): .........................................................500,000Đ
  • Vệ sinh nội thất (7 chỗ): .........................................................600,000Đ
  • Vệ sinh nội thất (9 – 16 chỗ): ..................................................800,000Đ
  • Vệ sinh lốc máy......................................................................299,000Đ

Xe TAXI:....................................................................................25,000Đ

 

 

THAY NHỚT

THAY NHỚT

Xe MÁY:

  • Xe số 0.8L: ....................................................................................110,000Đ

  • Xe số 1L: .......................................................................................115,000Đ

  • Nhớt hộp số: ....................................................................................45,000Đ

 

Xe Ô TÔ:

  • GBoil SAE 10W40 API-SN 4/5L:  ........................................................450,000Đ
  • Maclube 15W40 CI (4-5Lit):  .............................................................459,000Đ
  • MacLube 5W30 Synblend (4-5Lit):  ....................................................559,000Đ
  • Havoline Formula 15w40 (4Lit)L:  ......................................................450,000Đ
  • Petrolimex PLC RACER PLUS (4Lit): ...................................................450,000Đ
  • Petrolimex PLC RACER N (4Lit):  ........................................................450,000Đ

 

 

 

 

 

 

 

CHĂM SÓC BẢO DƯỠNG XE

CHĂM SÓC BẢO DƯỠNG XE

  • Đánh bóng xe máy: ...............................................................100.000Đ
  • Châm nước rửa kính cao cấp (2.5L) ..........................................99,000Đ
  • Vệ sinh bảo dưỡng lốc máy ....................................................500,000Đ
  • Phủ chống bám nước kính xe ..................................................299,000Đ
  • Phủ Nano kính xe................................................................1,500,000Đ
  • Phủ Nano thân xe ...............................................................3,300,000Đ
  • Tẩy ố kính (4 - 7 chỗ) .............................................................500,000Đ
  • Tẩy vết sơn bề mặt xe ............................................................500,000Đ
  •  Phủ gầm chống sét, chống ồn: ............................................4.500.000Đ
Icon
Icon