Tuyển dụng - Vietwash

Tuyển dụng - Vietwash

Tuyển dụng - Vietwash

Tuyển dụng - Vietwash

Tuyển dụng - Vietwash
Tuyển dụng - Vietwash

Tuyển dụng

Tuyển dụng lao động – Vị trí Cửa hàng trưởng và Nhân viên bán hàng

Công ty cổ phần VIETWASH được ra đời dưới sự hợp tác giữa Chuỗi rửa xe thông minh VietWash và hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex.

Mục tiêu đến cuối năm 2017, VietWash sẽ mở ít nhất 50 điểm rửa xe thông minh trên toàn thành phố Hồ Chí Minh.

Để phục vụ cho nhu cầu hoạt động của công ty, Chúng tôi cần tuyển:

+ 20 Trưởng ca (Nam) bán hàng tại các cửa hàng.

+ 30 Nhân vien bán hàng (Nữ): công việc tư vấn bán hàng tại cửa hàng, làm việc theo ca. Ưu tiên ngoại hình.

Icon
Icon