Thứ 2 - Chủ nhật | 7:00 AM - 19:00 PM

1900 6996

cskh@vietwash.vn

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIETWASH

Bằng việc tải xuống, cài đặt và/hoặc sử dụng Ứng dụng Vietwash (sau đây gọi là “Ứng dụng”) đồng nghĩa với việc bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, đã hiểu và chấp nhận với các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Vietwash (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng”). Những Điều khoản sử dụng này cấu thành thỏa thuận giữa người dùng và Vietwash và việc áp dụng cho việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi tại www.Vietwash.vn (sau đây gọi là “Website”), dịch vụ và ứng dụng.

Vui lòng hủy tài khoản của bạn (nếu đã đăng ký ứng dụng) và xóa vĩnh viễn Ứng dụng trên các thiết bị của bạn nếu bạn không đồng ý hoặc không mong muốn chấp nhận các điều khoản sử dụng của chúng tôi.
Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật trước khi tải Ứng dụng của chúng tôi hoặc đang sử dụng Ứng dụng của chúng tôi trong lần đầu tiên.


1.    CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
1.1.    Công ty Cổ phần Vietwash (gọi tắt là Vietwash) được thành lập và hoạt động theo Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và được cấp Giấy đăng ký kinh doanh số 0312931389 ngày 18 tháng 9 năm 2014, được sửa đổi lần 18 vào ngày 13 tháng 01 năm 2022.
1.2.    Ứng dụng là một phần mềm được sử dụng như là một phương tiện tìm kiếm và đặt lịch dịch vụ chăm sóc được cung cấp bởi Vietwash (Ứng dụng cung cấp thông tin trên các dịch vụ được cung cấp bởi Vietwash. Các dịch vụ có thể yêu cầu thông qua ứng dụng gồm các dịch vụ sau:
-    Dịch vụ vệ sinh xe máy;
-    Dịch vụ vệ sinh xe ô tô;

-    Dịch vụ làm đẹp xe
1.3.    Ứng dụng cho phép bạn gửi một yêu cầu về các loại hình dịch vụ mà Vietwash cung. Thiết bị nhận tính hiệu GPS - nên được cài đặt trên thiết bị di động (điện thoại thông minh) khi bạn tải ứng dụng sẽ xác định vị trí của bạn và gửi thông tin đến Vietwash có liên quan. Vietwash có quyền chấp nhận hoặc từ chối đối với yêu cầu về dịch vụ của bạn. Nếu Vietwash chấp nhận yêu cầu của bạn thì Ứng dụng sẽ thông báo đến bạn và cung cấp thông tin liên quan của Vietwash


2.    ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG
2.1.    Bạn cam đoan và đảm bảo rằng bạn là một cá nhân về mặt pháp lý có toàn quyền tham gia giao kết thỏa thuận theo pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, cụ thể là Điều Khoản Sử Dụng này, để sử dụng Ứng Dụng và rằng bạn phải ít nhất mười lăm (15) tuổi hoặc không chịu sự giám hộ. Đồng thời, bạn có quyền sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền của người sở hữu đối với phương tiện mà bạn đặt dịch vụ thực hiện vệ sinh. Nếu không như vậy, chúng tôi hoặc Vietwash liên quan, sẽ có toàn quyền theo pháp luật để hủy bỏ bất kỳ thỏa thuận nào đã giao kết với bạn. Ngoài ra, bạn cũng cam đoan và đảm bảo rằng bạn có đầy đủ quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng dịch vụ và tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng. Nếu bạn đăng ký đại điện cho một pháp nhân, bạn cũng phải cam đoan và bảo đảm rằng bạn có đủ thẩm quyền để giao kết và ràng buộc pháp nhân tuân thủ với Điều Khoản Sử Dụng và đăng ký Dịch Vụ và Ứng Dụng.
2.2.    Chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân của bạn, như là tên, địa chỉ email, và số điện thoại di động, thông tin về loại xe, biển số xe của bạn khi bạn đăng ký. Bạn phải cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin, cập nhật thông tin và đồng ý cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng nào về danh tính theo yêu cầu hợp lý cho chúng tôi. Nếu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thay đổi, ví dụ, nếu bạn thay đổi địa chỉ email, số điện thoại, hoặc nếu bạn muốn hủy tài khoản, xin vui lòng cập nhật chi tiết bằng cách gửi yêu cầu đến chúng tôi. Chúng tôi, trong khả năng của mình, sẽ nỗ lực thực hiện thay đổi theo yêu cầu trong mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo về thay đổi.
2.3.    Bạn chỉ có thể sử dụng Ứng Dụng một khi bạn đăng ký vào Ứng Dụng. Khi đã đăng ký thành công, Ứng Dụng sẽ cung cấp cho bạn một tài khoản cá nhân có thể truy cập bằng mật khẩu mà bạn chọn.
2.4.    Chỉ có bạn mới có thể sử dụng tài khoản của mình và phải đảm bảo không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc tài khoản của bạn. Bạn không được quyền chuyển giao hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ các bên nào khác. Bạn phải giữ mật khẩu tài khoản và mọi thông tin về danh tính mà chúng tôi cung cấp đến bạn một cách an toàn và bảo mật. Trong trường hợp mật khẩu của bạn bị tiết lộ, bất kể bằng cách nào, khiến cho tài khoản hoặc danh tính của bạn bị sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép, thì các đơn hàng do việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép đó vẫn được coi là hợp lệ, trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi về vấn đề đó trước khi Vietwash thực hiện các Dịch vụ theo yêu cầu.
2.5.    Bạn chỉ có thể có một tài khoản Ứng dụng Vietwash.
2.6.    Thông tin được cung cấp bởi Ứng Dụng không phải là một lời khuyên hoặc một lời đề nghị. Quyết định sử dụng Vietwash hoàn toàn là của bạn. Bạn hoàn toàn có quyền sử dụng Vietwash bất kỳ nào khác.
2.7.    Bạn cam kết rằng bạn sẽ sử dụng Ứng Dụng chỉ cho mục đích sử dụng Dịch vụ mà Vietwash cung cấp. Bạn không được phép lạm dụng hoặc sử dụng Ứng Dụng cho các mục đích gian lận hoặc để gây bất tiện cho người khác hoặc để giả mạo việc đặt hàng.
2.8.    Nếu bạn cũng là một nhân viên Vietwash, bạn vẫn thể sử dụng Ứng Dụng
2.9.    Bạn không được phép làm tổn hại, chỉnh sửa hoặc bổ sung Ứng Dụng và/hoặc Website hoặc cố tình đe dọa, chỉnh sửa hoặc bổ sung Ứng Dụng và/hoặc Website bằng bất kỳ cách nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn không có một thiết bị tương thích hoặc nếu bạn đã tải xuống sai phiên bản của Ứng Dụng trên thiết bị của bạn. Chúng tôi bảo lưu các quyền ngăn cấm bạn tiếp tục sử dụng Ứng Dụng, nếu bạn sử dụng Ứng Dụng với một thiết bị không tương thích hoặc trái phép hoặc nếu bạn sử dụng Ứng Dụng cho các mục đích khác với mục đích mà Ứng Dụng hướng tới. Bạn cam kết rằng bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập mà bạn được phép sử dụng.
2.10.    Bạn sẽ phải bảo mật và sẽ không lạm dụng thông tin bạn nhận từ việc sử dụng Ứng Dụng. Bạn sẽ đối xử với các Vietwash bằng sự tôn trọng và sẽ không tiến hành bất kỳ hành vi hoặc hoạt động nào trái pháp luật, đe dọa hoặc quấy rối khi đang sử dụng dịch vụ của họ.
2.11.    Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng Ứng Dụng của bạn cũng sẽ phụ thuộc vào Chính Sách Bảo Mật như có thể được bổ sung tùy từng thời điểm. Bằng việc sử dụng Ứng Dụng, bạn cũng đã đồng ý tuân thủ các yêu cầu của Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.
2.12.    Bằng cách cung cấp thông tin cho chúng tôi, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền cung cấp cho chúng tôi thông tin để sử dụng và chia sẻ cho Vietwash.
2.13.    Bạn phải cung cấp đầy đủ và chính xác những thông tin yêu cầu liên quan đến gói dịch vụ mà bạn đặt thông qua Ứng dụng. Vietwash có quyền từ chối thực hiện dịch vụ khi thông tin liên quan đến gói dịch vụ trên Ứng dụng mà bạn cung cấp không đúng với thực tế Vietwash nhận được.
2.14.    Chúng tôi có thể, theo chính sách riêng của chúng tôi, đưa ra các khuyến mại mà bạn có thể đổi lại các lợi ích liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ sử dụng các khuyến mại đúng mục đích và sẽ không lạm dụng, sao chép, bán hoặc chuyển nhượng khuyến mại dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn cũng hiểu rằng các khuyến mại không thể quy đổi thành tiền và có thể hết hạn vào một ngày thực tế, thậm chí trước khi bạn sử dụng.
2.15.    Vui lòng thông tin cho chúng tôi nếu bạn không còn kiểm soát được tài khoản của bạn, ví dụ như tài khoản của bạn đã bị truy cập trái phép hoặc điện thoại của bạn đã bị đánh cắp. Theo đó, để chúng tôi có thể hủy tài khoản của bạn. Xin lưu ý rằng bạn chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản và có thể chịu trách nhiệm ngay cả khi tài khoản của bạn bị lạm dụng bởi một người khác.


3.    THANH TOÁN
3.1.    Việc tải xuống và/hoặc sử dụng Ứng Dụng hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, yêu cầu kết nối Internet để sử dụng Dịch vụ, và bạn sẽ chịu trách nhiệm chi trả và bất kỳ khoản phí liên quan (ví dụ như chi phí của dữ liệu di động) phát sinh bởi việc sử dụng Dịch vụ của bạn.
3.2.    Các mức giá được áp dụng cho Dịch vụ bởi chúng tôi có thể được tìm thấy trên Website và thông qua Ứng Dụng. Chúng tôi có thể bổ sung hoặc cập nhật mức giá vào từng thời điểm. Chúng tôi sẽ tính toán phí dựa trên lệnh của bạn đã đặt thông báo đến bạn về khoản phí dịch vụ

3.3.    Bạn đồng ý rằng bạn sẽ thanh toán cho các Dịch vụ được cung cấp đến bạn bởi chúng tôi và được thực hiện hoàn tất.
3.4.    Bạn có thể thanh toán Dịch Vụ bằng tiền mặt, sử dụng Điểm thưởng Vietwash (nếu chúng tôi cung cấp Điểm thưởng Vietwash theo quy định của pháp luật), thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ (sau đây gọi là “Thẻ”), hoặc chuyển khoản. Để tránh nhầm lẫn, bất kỳ quy định nào có liên quan tới Điểm thưởng Vietwash theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ chỉ được áp dụng nếu chúng tôi cung cấp Điểm thưởng.
Thông tin tài khoản nhận chuyển khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETWASH VIỆT NAM

Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Số tài khoản: 1691 0000 86 1729
3.5.    Trong trường hợp bạn chọn thanh toán Dịch Vụ bằng Thẻ, bạn cần đăng ký một Thẻ có thể áp dụng với Ứng Dụng đang được sử dụng.
3.6.    Trong trường hợp Thẻ được sở hữu bởi một người khác, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn có tất cả các chấp thuận cần thiết để dùng Thẻ này cho thanh toán cho việc sử dụng Dịch Vụ và tất cả các dịch vụ được cung cấp thông qua Ứng Dụng.
3.7.    Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể xác thực và chấp nhận thông tin trên Thẻ của bạn khi bạn đăng ký lần đầu tiên với chúng tôi cũng như khi bạn sử dụng Dịch Vụ.
3.8.    Điểm thưởng Vietwash không phải là tài khoản tiết kiệm và do đó không được bảo hiểm bởi Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam.
3.9.    Điểm thưởng Vietwash là quỹ của bạn mà chỉ được sử dụng để thanh toán khi đặt dịch vụ của chúng tôi.
3.10.    Khi bạn yêu cầu sử dụng Điểm thưởng Vietwash như một phương thức thanh toán các Dịch Vụ, theo đây bạn đã xác nhận và đồng ý để cấp cho chúng tôi quyền và thẩm quyền đầy đủ ghi nợ Điểm thưởng Vietwash của bạn và chuyển tiền thay mặt cho bạn để thanh toán Dịch vụ được cung ứng bởi Vietwash.
3.11.    Phí Dịch vụ bao gồm bất kỳ các khoản thuế nào được áp dụng.


4.    BẢO ĐẢM
Chúng tôi không cam kết, bảo đảm, hoặc đảm bảo về độ tin cậy, tính kịp thời, chất lượng, tính phù hợp, tính khả dụng, tính chính xác hoặc đầy đủ của Dịch Vụ, Website và/hoặc phần mềm Ứng Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn đến các Dịch vụ được cung cấp bởi hoặc từ Đối tác hợp tác kinh doanh thông qua việc sử dụng Ứng Dụng. Chúng tôi không cam kết hoặc bảo đảm rằng (a) việc sử dụng dịch vụ và/hoặc Ứng Dụng sẽ được an toàn, kịp thời, không gián đoạn, hoặc không có lỗi hoặc vận hành kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu, (b) Dịch vụ sẽ thỏa mãn các yêu cầu và mong đợi của bạn, (c) bất kỳ dữ liệu được lưu trữ sẽ chính xác và đáng tin cậy, (d) chất lượng của bất kỳ hàng hóa, dịch vụ, thông tin, hoặc tài liệu khác được mua hoặc thu được bằng việc bạn thông qua Ứng Dụng sẽ thỏa mãn các yêu cầu và mong đợi của bạn, (e) các lỗi hoặc khuyết điểm trong Ứng Dụng sẽ được sửa chữa, hoặc (f) Ứng Dụng hoặc máy chủ làm cho Ứng Dụng không có vi rút hoặc các thành phần nguy hại khác, hoặc (g) Ứng Dụng theo dõi bạn hoặc phương tiện được sử dụng bởi Nhà cung ứng Dịch vụ. Dịch vụ được cung cấp đến bạn hoàn toàn trên cơ sở “nguyên trạng”. Tất cả các điều kiện, các cam kết và bảo đảm, dù là rõ ràng, ngụ ý, như luật định hay không, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ sự bảo đảm về khả năng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm các quyền của bên thứ ba, theo đây sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong phạm vi cao nhất và tối đa có thể. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn là người duy nhất phải chịu toàn bộ rủi ro phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ và bạn sẽ không trông chờ bất kỳ điều gì từ công ty.


5.    TRÁCH NHIỆM CỦA VIETWASH
5.1.    Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và an ninh thích hợp và hợp lý để Ứng Dụng an toàn và không có lỗi. Tuy nhiên, dù công nghệ của chúng tôi có tiên tiến cũng không thể đảm bảo hoàn hảo một cách tuyệt đối. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật đối với dữ liệu của chúng tôi, cũng như không đảm bảo rằng thông tin mà bạn cung cấp sẽ không bị chặn lại trong quá trình truyền đến chúng tôi.
5.2.    Ứng Dụng có thể bị giới hạn, trì hoãn, và các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng internet và thông tin điện tử bao gồm thiết bị được sử dụng bởi bạn hoặc Vietwash có lỗi, không kết nối, ngoài phạm vi, tắt hoặc không hoạt động. Chúng tôi cam kết về việc thực hiện dịch vụ đúng theo lịch đã hẹn.
5.3.    Chúng tôi cam kết về việc đảm bảo an toàn cháy nổ đối với tài sản và con người trong quá trình thực hiện dịch vụ cho các bạn, đảm bảo về bảo vệ môi trường.


6.    GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
Bất kỳ khiếu nại nào của bạn đến chúng tôi trong bất kỳ trường hợp nào sẽ chỉ được giới hạn trong tổng số tiền thực trả và/hoặc phải trả của bạn khi sử dụng Dịch vụ trong suốt sự kiện diễn ra dẫn đến việc khiếu nại đó. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ ai về chi phí, lợi ích, thiệt hại hoặc mất mát dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm thương tích cá nhân, tinh thần và mất mát dữ liệu, hàng hóa, doanh thu, lợi nhuận và lợi ích kinh tế). Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc thương tích gây ra cho bạn hoặc bất kỳ người nào mà bạn đã đặt Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn mất mát, thiệt hại hoặc thương tích được phát sinh, hoặc với dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Dịch Vụ và/hoặc Ứng Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ và/hoặc Ứng Dụng.


7.    BỒI THƯỜNG
Bằng cách sử dụng Ứng Dụng, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho chúng tôi, các đơn vị liên kết, nhân viên, giám đốc, luật sư và các đại lý của chúng tôi được miễn trừ đối với mọi khiếu nại, chi phí, thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và tổn thất (bao gồm phí và chi phí của luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc sử dụng Dịch vụ của bạn và/hoặc ứng Ứng Dụng, các giao dịch của bạn với Người thực hiện dịch vụ, bên cung cấp thứ ba, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ, hoặc (b) việc vi phạm và xâm phạm bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng hoặc bất kỳ quy định hoặc pháp luật hiện hành, mà có thể được viện dẫn ở đây hoặc (c) sự vi phạm bất kỳ các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ bên thứ ba đã sắp xếp thông qua Ứng Dụng, hoặc (d) việc sử dụng hoặc lạm dụng Ứng Dụng. Nghĩa vụ bảo vệ và bồi thường sẽ tiếp tục tồn tại sau khi Điều Khoản Sử Dụng và việc sử dụng của bạn trên Website đã chấm dứt.

 

8.    LI-XĂNG/ CẤP PHÉP
8.1.    Phụ thuộc vào sự tuân thủ của bạn với Điều Khoản Sử Dụng này, chúng tôi sẽ cấp cho bạn một giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không được chuyển nhượng, không thể chuyển giao, không được cấp phép lại, có thể hủy bỏ để tải xuống hoặc cài đặt một bản sao Ứng Dụng trên một thiết bị di động đơn nhất mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát và để chạy bản sao Ứng Dụng này chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn.
8.2.    Bạn không thể (i) sao chép, chỉnh sửa, lắp vào, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ Ứng dụng này, phân phối, li- xăng, bán, chuyển nhượng, hiển thị công khai, trình diễn công khai, tái sản xuất, truyền tải, phát trực tuyến, dịch ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần nào của hoặc, bằng cách khác khai thác Ứng Dụng, trừ khi được cho phép rõ ràng trong Điều Khoản Sử Dụng này, (ii) li- xăng, li- xăng thứ cấp, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ Ứng Dụng và/hoặc phần mềm theo bất kỳ phương thức nào; (iii) tạo “liên kết” Internet tới Ứng Dụng hoặc “khung” hoặc “nhân bản” bất kỳ phần mềm nào trên bất kỳ máy chủ nào khác hoặc thiết bị không dây hoặc thiết bị internet; (iv) đảo ngược kỹ thuật hoặc truy cập vào phần mềm của chúng tôi để (a) xây dựng một sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh; (b) xây dựng một sản phẩm sử dụng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc hình ảnh của Ứng Dụng tương tự, hoặc (c) sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc hình ảnh của Ứng Dụng; (v) khởi chạy chương trình và tập lệnh tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, Web spiders, web crawlers, web robots, web ants, web indexers, bots, vi rút hoặc worms, hoặc bất kỳ chương trình nào có thể yêu cầu nhiều máy chủ trong một giây, hoặc quá tải hoặc cản trở hoạt động và/hoặc hiệu suất của Ứng Dụng, (vi) sử dụng bất kỳ robot, spider, tìm kiếm trang web, hoặc thiết bị hoặc quy trình tự động hoặc quá trình tự động khác để thông tin, lập chỉ mục, “data mine” hoặc bằng cách nào đó sao chép hoặc phá hoại cấu trúc điều hướng hoặc trình bày Ứng Dụng hoặc nội dung; (vii) đăng, phân phối hoặc tái sản xuất dưới bất kỳ hình thức nào các tài liệu đã có bản quyền, nhãn hiệu, hoặc thông tin độc quyền khác mà không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu quyền, (viii) gỡ bỏ bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền độc quyền khác thông báo chứa đựng trong Ứng Dụng. Không có giấy phép li-xăng hoặc các quyền đã được cấp cho bạn dưới bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào được kiểm soát hoặc quản lý bởi chúng tôi hoặc nhà cấp phép, ngoại trừ các giấy phép hoặc các quyền được nêu rõ trong Điều Khoản Sử Dụng.
8.3.    Bạn sẽ (i) không gửi thư rác hoặc các tin nhắn trùng lặp hoặc các thông điệp vi phạm pháp luật hiện hành, (ii) không gửi hoặc lưu trữ các tài liệu vi phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, hoặc bất hợp pháp hoặc tài liệu nguy hiểm, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu gây hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba; (iii) không gửi các tài liệu chứa vi rút phần mềm, worms, trojan horses hoặc các mã máy tính độc hại khác, các tệp, kịch bản, tác nhân, hoặc chương trình; (iv) không can thiệp hoặc phá hoại tính toàn vẹn hoặc hoạt động của Ứng Dụng hoặc dữ liệu chứa đựng trong đó; (v) không nỗ lực truy cập trái phép vào Ứng Dụng hoặc hệ thống hoặc kết nối liên quan đến Ứng Dụng; (vi) không giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc xuyên tạc tư cách của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức nào; (vii) không có bất kỳ hành vi nào gây tổn hại cho danh tiếng của chúng tôi hoặc được xem là làm ô danh/làm mất danh tiếng của chúng tôi; và (viii) không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp theo quy định của pháp luật có liên quan đến Ứng Dụng và/hoặc Dịch Vụ.
8.4.    Chúng tôi sẽ có quyền điều tra và thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại bất kỳ hành vi vi phạm được nêu trên đến mức độ tối đa theo quy định của luật pháp. Chúng tôi có thể làm việc hoặc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền để truy tố người dùng vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không có nghĩa vụ theo dõi truy cập hoặc sử dụng Website hoặc Ứng Dụng, nhưng chúng tôi có quyền làm như vậy vì mục đích điều hành Website và Ứng Dụng, để đảm bảo bạn tuân thủ với Điều Khoản Sử Dụng này hoặc tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc lệnh hoặc yêu cầu của Tòa án, cơ quan hành chính hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền khác.


9.    CÁC VẤN ĐỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
9.1.    Vietwash, bao gồm tên và logo, Ứng Dụng (bao gồm tất cả các bản sửa đổi hoặc bổ sung của nó) và Dịch vụ, được bảo vệ bởi các quyền bản quyền, nhãn hiệu và các quyền khác được quy định theo pháp luật Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và/hoặc các vùng tài phán khác và/hoặc luật quốc tế. Chúng tôi độc quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Ứng Dụng, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan được trao cho theo quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của pháp luật của các vùng tài phán khác.
9.2.    Không làm tổn hại các quyền của chúng tôi theo pháp luật hiện hành hoặc Điều Khoản Sử Dụng, bạn được khuyến nghị rằng bất kỳ các cố tình vi phạm hoặc vi phạm thực tế các quy định sẽ dẫn đến kết quả liên quan đến chấm dứt tất cả các quyền của bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu bạn vi phạm bất kỳ biện pháp nào được thực hiện bởi chúng tôi để bảo vệ Dịch Vụ không bị sử dụng trái phép, bạn phải chấm dứt ngay lập tức bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch Vụ, và bạn cam kết thực hiện như vậy.


10.    CHẤM DỨT
10.1.    Bạn không có nghĩa vụ phải sử dụng Ứng Dụng và đơn giản có thể chọn ngừng sử dụng Ứng Dụng bất cứ lúc nào bằng cách hủy tài khoản của bạn và xóa vĩnh viễn Ứng Dụng trên thiết bị của bạn, do đó sẽ vô hiệu hóa việc sử dụng Ứng Dụng của bạn. Điều Khoản Sử Dụng này sẽ tự động chấm dứt khi bạn xóa vĩnh viễn Ứng Dụng khỏi thiết bị.
10.2.    Bạn có thể chấm dứt tài khoản của bạn bằng cách thông báo chúng tôi về ý định hủy tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành việc chấm dứt, bao gồm việc trả lại Điểm thưởng VIETWASH của bạn (ngoại trừ số tiền có được từ việc giới thiệu hoặc bất kỳ các chương trình khuyến mãi khác) trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc.
10.3.    Chúng tôi bảo lưu quyền đình chỉ ngay lập tức, hạn chế hoạch chấm dứt Điều Khoản Sử Dụng và việc sử dụng Ứng Dụng của bạn nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng bạn đã xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ các điều khoản của Điều Khoản Sử Dụng hoặc pháp luật và quy định hiện hành.
10.4.    Nếu bạn xóa vĩnh viễn Ứng Dụng hoặc ngừng sử dụng vĩnh viễn Ứng Dụng, bằng cách thông báo cho chúng tôi trong 14 ngày làm việc trước khi xóa hoặc chấm dứt, số dư còn lại của Điểm thưởng VIETWASH của bạn có thể được rút ra, nhưng được giới hạn ở số tiền điện tử của bạn và không bao gồm số tiền tương đương với giá trị tiền tương ứng. Trong trường hợp tử vong, (những) người thừa kế hợp pháp của bạn bằng cách thông báo đến chúng tôi trong 14 ngày làm việc sau khi tử vong, với một bản di chúc hợp pháp được tạo lập theo các quy định và pháp luật hiện hành hoặc quyết định cuối cùng và bắt buộc của tòa án có thẩm quyền, có thể tuyên bố số dư của Điểm thưởng VIETWASH, nhưng đã giới hạn số tiền điện tử của bạn và không bao gồm số tiền tương đương với giá trị tiền tương ứng.


11.    CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
11.1.    Việc chúng tôi từ bỏ hoặc chưa hoặc không tuyên bố về sự vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng hoặc không thực hiện bất kỳ quyền nào quy định bởi Điều Khoản Sử Dụng hoặc pháp luật hiện hành, không thể được xem là cấu thành của một sự từ bỏ đối với bất kỳ vi phạm tiếp theo nào của bất kỳ điều khoản tại đây.
11.2.    Bạn không được chuyển giao hoặc chuyển nhượng các quyền của bạn theo Điều Khoản Sử Dụng, mà không có sự chấp thuận bằng văn bản. Theo đây, bạn đồng ý và trao sự chấp thuận để cho chúng tôi có thể chuyển nhượng các quyền của chúng tôi theo Điều Khoản Sử Dụng này cho bên thứ ba theo quyết định riêng của chúng tôi.
11.3.    Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản này hoặc một phần của nó, theo bất kỳ quy định pháp luật hoặc quy định của luật, sẽ được coi là không tạo thành một phần của Điều Khoản Sử Dụng này nhưng tính hợp pháp, tính hợp lệ hoặc tính thực thi của phần còn lại của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không bị ảnh hưởng.
11.4.    Điều Khoản Sử Dụng này được điều chỉnh và được giải thích theo quy định của pháp luật Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bất kỳ và tất cả các tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết bởi thẩm quyền tài phán riêng biệt của Tòa án Việt Nam.
11.5.    Điều Khoản Sử Dụng này có thể được bổ sung, chỉnh sửa và thay đổi từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua Ứng Dụng và/hoặc Email về các bổ sung, chỉnh sửa và/hoặc thay đổi của Điều Khoản Sử Dụng. Việc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng sau khi nhận được thông báo này sẽ tạo thành sự đồng ý và chấp nhận pháp lý đối với các bổ sung, chỉnh sửa, và/hoặc thay đổi.